Vijesti Arhiva

Provedba projekta TeatarR

Kultura Nova, zajedno s Udrugom žena Romkinja Hrvatske BOLJA BUDUĆNOST i iDEMO – Institutom za demokraciju, pokrenula je u veljači 2018. godine projekt TeatarR, u trajanju od 18 mjeseci, a provodi se u Zagrebu. Cilj projekta je

Život nam je komedija, a cijeli svijet pozorište!

Udruga žena Romkinja Hrvatske Bolja Budućnost, zajedno s udrugama Kultura Nova i iDEMO, pokrenula je projekt TeatarR. Radi se o projektu koji je financiran kroz Europski socijalni fond te ima za cilj osnažiti mlade, njihovih kompetencija u