“Jedi zdravo-budi sretno dijete”

DSC_4595Udruga Kultura Nova i dječji vrtić Matije Gupca
zajedno u projektu!

Ovaj put riječ je o predstavi kao mediju koji ima snažan i dugotrajan utjecaj na djecu. Pokušavamo djeci (starija vrtićka i mlađa osnovnoškolska dob) na njima interesantan način ukazati na važnost zdrave hrane i dentalne higijene.

Neposredni angažman djece i njihov žar u očima kada su izrađivali i šivali voće i povrće za predstavu, razgovarali o hrani, pričali i čitali priče, izrađivali plakate na temu prehrane i još mnogo toga … daje nam za pravo zaključiti da će cijeli projekt „JEDI ZDRAVO – BUDI SRETNO DIJEDSC_4676TE“ imati snažne dobrobiti za njihov razvoj i odrastanje.

Rekvizite za scenu su izradila djeca skupina Zvjezdice i Leptirići. Za motivaciju i spretnost u osmišljavanju i kreiranju zaslužne su odgajateljice Vlatka Šimić, Vesna Radić, Goranka Masnec, Dubravka Dojčinović i Marijana Mokrović.

Naši zajednički ciljevi su: utjecati na kvalitetu života djece i njihovih obitelji, poticanje zdravih navika u prehrani, edukacija i osvještavanje djece o važnosti konzumiranja voća i povrća.

DSC_4617Pedagoginja: Blaženka Pintur
Svekoliku potporu u nastajanju predstave i suradnju na dobrobit djece i odraslih podržala je i pomogla ravnateljica Lidija Vuković, prof.

O predstavi:

U polusatnom edukativnom igrokazu Vitamini – minerali,
narator Deda Dinko Vitaminko, vodi nas općenito kroz svijet zdravih navika

Kroz pitanja i neposrednu interakciju komunicira s djecom

Hranidbena abeceda – recitiranje u stihovima uz pokazivanje slika hraneDSC_4552 o kojoj priča i opisnih dijelova

Nakon dijela o prehrani dolazi isto tako važan dio
o prevenciji zdravlja i važnosti dentalne higijene

Predstavu završava vrlo jednostavan song lako pamtljivog refrena

Igra: Franjo Đimi Jurčec
Tekst: Sasa Bubnjar
Režija: Zvjezdana Bubnjar
Pristupna dob: 4-10 godina